Search
Close this search box.

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante të trajtimit të ujit Ecosoft MO xxxx

Konfirmon përputhjen e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EU) dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EU) në përputhje me standardet evropiane EN 60335, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga një Organi i notifikuar i BE-së (TSU, Slloveni), dhe i jep të drejtën e markës evropiane CE të impianteve të […]

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante të trajtimit të ujit Ecosoft MO-x(x)

Konfirmon pajtueshmërinë e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për makineritë (2006/42/EC) dhe pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EC), si dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EC) në përputhje me standardet evropiane EN ISO 12100:2010, EN 60204, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga organi i notifikuar i BE-së (TSU, Slloveni) dhe i jep të drejtën e […]

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante të trajtimit të ujit Ecosoft KA xxxx

Konfirmon përputhjen e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EU) dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EU) në përputhje me standardet evropiane EN 60335, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga një Organi i notifikuar i BE-së (TSU, Slloveni), dhe i jep të drejtën e markës evropiane CE të impianteve të […]

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante të trajtimit të ujit Ecosoft MO xxxx

Konfirmon përputhjen e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EU) dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EU) në përputhje me standardet evropiane EN 60335, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga një Organi i notifikuar i BE-së (TSU, Slloveni), dhe i jep të drejtën e markës evropiane CE të impianteve të […]

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante të trajtimit të ujit Ecosoft MO-x(x)

Konfirmon pajtueshmërinë e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për makineritë (2006/42/EC) dhe pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EC), si dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EC) në përputhje me standardet evropiane EN ISO 12100:2010, EN 60204, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga organi i notifikuar i BE-së (TSU, Slloveni) dhe i jep të drejtën e […]

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante për trajtimin e ujit Ecosoft FY xxxx

Konfirmon pajtueshmërinë e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EU) dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EU) në përputhje me standardet evropiane EN 60335, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga një organ i notifikuar i BE-së dhe i jep një markë softuerike CE të Sllovenisë për trajtimin e ujit numri […]

Certifikata ISO 14001:2015

Sistemi i menaxhimit mjedisor për prodhimin e impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft, filtrave të pastrimit të ujit dhe përbërësve të tyre, fishekëve zëvendësues për filtrat shtëpiake, sorbentët për qëllime të veçanta, membranat për filtrat shtëpiake, i implementuar nga Ecosoft LLC, plotëson kërkesat e DSTU ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Certifikata ISO 45001:2018

Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë për prodhimin e impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft, filtrave të pastrimit të ujit dhe përbërësve të tyre, fishekëve të zëvendësueshëm për filtra shtëpiake, sorbentëve për qëllime të veçanta, membranave për filtra shtëpiake, i zbatuar nga Ecosoft LLC, plotëson kërkesat e ISO 45001:2018

Certifikata ISO 9001:2015

Sistemi i menaxhimit të cilësisë për prodhimin e impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft, filtrave shtëpiake për pastrimin e ujit dhe fishekëve të zëvendësueshëm, prodhimit të sorbentëve për qëllime të veçanta, i kryer nga Ecosoft LLC, plotëson kërkesat e DSTU ISO 9001:2015