Search
Close this search box.

Certifikata ISO 14001:2015

Sistemi i menaxhimit mjedisor për prodhimin e impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft, filtrave të pastrimit të ujit dhe përbërësve të tyre, fishekëve zëvendësues për filtrat shtëpiake, sorbentët për qëllime të veçanta, membranat për filtrat shtëpiake, i implementuar nga Ecosoft LLC, plotëson kërkesat e DSTU ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)