Search
Close this search box.

Trajtimi i Ujit nga ECOSOFT

Ecosoft ofron sistemet më efikase, të çertifikuara për trajtimin e ujit.
Trajtimi dhe filtrimi i ujit është i domosdoshëm, sepse falë tij arrihen
standardet e duhura të cilësisë dhe sigurisë së ujit

HoReCa

ECOSOFT, ka 5 vite në tregun shqiptar dhe 31 vite eksperiencë ndërkombëtare e shtrirë në 65 shtete.

Uji është përbërja (lënda) më e rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Ka impakt në shëndetin tonë, ekonominë tonë, në ambientin ku ne jetojmë bashkë me fëmijët e prindërit tanë.

Ecosoft kujdeset çdo ditë që çdo familje të ketë mundësinë për të pasur ujë të pastër dhe të freskët për të pirë, gatuar, larë fruta dhe perime, direkt në rubinetin e kuzhinës pa bidona lartë e poshtë; për të gjitha shtresat ekonomike pa dallim. Sepse ne besojmë tek fuqia e ujit dhe kujdesemi çdo ditë për ta ruajtur dhe përmirësuar ashtu siç vjen nga natyra.

Hoteleri dhe Rezidenca

Uji është një domosdoshmëri në sektorin industrial jo vetëm për të arritur cilësinë e produktit përfundimtar të pritshëm nga konsumatori fundor dhe gjithashtu i detyrueshëm për të përmbushur standardet e industrisë, por ai ndikon shumë edhe në kostot e investimit dhe mirëmbajtjes së teknologjive.

Cilësia jo e duhur e ujit sipas parametrave të kërkuar, dëmton proçeset dhe teknologjitë në sektorin industrial, duke rritur kostot e ri-investimit dhe duke vendosur këto biznese në situata jo të mira ekonomike.

Industri

Uji është një domosdoshmëri në sektorin industrial jo vetëm për të arritur cilësinë e produktit përfundimtar të pritshëm nga konsumatori fundor dhe gjithashtu i detyrueshëm për të përmbushur standardet e industrisë, por ai ndikon shumë edhe në kostot e investimit dhe mirëmbajtjes së teknologjive.

Cilësia jo e duhur e ujit sipas parametrave të kërkuar, dëmton proçeset dhe teknologjitë në sektorin industrial, duke rritur kostot e ri-investimit dhe duke vendosur këto biznese në situata jo të mira ekonomike.