Search
Close this search box.

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante të trajtimit të ujit Ecosoft MO-x(x)

Konfirmon pajtueshmërinë e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për makineritë (2006/42/EC) dhe pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EC), si dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EC) në përputhje me standardet evropiane EN ISO 12100:2010, EN 60204, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga organi i notifikuar i BE-së (TSU, Slloveni) dhe i jep të drejtën e markës evropiane CE të impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft me numrin e identifikimit (1299) të Organi i autorizuar i BE-së.