Search
Close this search box.

Certifikata ISO 45001:2018

Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë për prodhimin e impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft, filtrave të pastrimit të ujit dhe përbërësve të tyre, fishekëve të zëvendësueshëm për filtra shtëpiake, sorbentëve për qëllime të veçanta, membranave për filtra shtëpiake, i zbatuar nga Ecosoft LLC, plotëson kërkesat e ISO 45001:2018