Search
Close this search box.

Certifikata ISO 9001:2015

Sistemi i menaxhimit të cilësisë për prodhimin e impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft, filtrave shtëpiake për pastrimin e ujit dhe fishekëve të zëvendësueshëm, prodhimit të sorbentëve për qëllime të veçanta, i kryer nga Ecosoft LLC, plotëson kërkesat e DSTU ISO 9001:2015