Search
Close this search box.

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante për trajtimin e ujit Ecosoft FY xxxx

Konfirmon pajtueshmërinë e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EU) dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EU) në përputhje me standardet evropiane EN 60335, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga një organ i notifikuar i BE-së dhe i jep një markë softuerike CE të Sllovenisë për trajtimin e ujit numri (129 9) organi i notifikuar i BE-së.