Search
Close this search box.

Certifikatat e konformitetit për produktet: Impiante të trajtimit të ujit Ecosoft KA xxxx

Konfirmon përputhjen e produktit me kërkesat e sigurisë të Direktivave të BE-së për pajisjet e tensionit të ulët (2014/35/EU) dhe përputhshmërinë elektromagnetike (2014/30/EU) në përputhje me standardet evropiane EN 60335, EN 61000. Certifikata konfirmohet nga një Organi i notifikuar i BE-së (TSU, Slloveni), dhe i jep të drejtën e markës evropiane CE të impianteve të trajtimit të ujit Ecosoft me numrin e identifikimit (1299) të organit të notifikuar të BE-së.