Filtra uji të përmirësuar teknologjikisht
për profesionistët

Që nga viti 1991

Për 30 vjet, ne kemi prodhuar filtra uji me cilësi të lartë
për përdorim shtëpiak, tregtar dhe industrial.

RO COMMERCIAL SYSTEM

RO INDUSTRIAL SYSTEM

Restaurant, cafe, hotel or office

Domestic reverse osmosis filters

filter media ecomix®

In-line water filters

POINT OF ENTRY

AQUABOX

KATALOGU I
ECOSOFT FILTER

Upgrade your business with smart and reliable filters from Ecosoft. We provide a wide range of unique products providing industrial to domestic solutions.
Want to find out more products? Download our catalogue.

Keni Pyetje?

Ke pyetje? Na shkruaj këtu.
1