Bashkëbisedim rreth përdorimit të filtrave dhe trajtuesve të ujit në fushën e industrisë, me Inxhinierin kimik Erion Bardhi.

Filtrimi i ujit është i rëndësishëm në fusha të ndryshme, por sado informacione të përgjithshme të kemi rreth filtrimit, diferenca bëhet e mundur vetëm falë këndvështrimit të specialistëve. Pikërisht për këtë fakt kemi ftuar në këtë blog inxhinierin kimik Erion Bardhi për të ndarë me ne eksperiencën e tij profesionale disavjeçare në fushën e filtrimit […]

Uji është fillimi i gjithçkaje, projekti Ecosoft & Coca-Cola

Në hapësirë apo në tokë,uji është fillimi i gjithçkaje! E nëse do të flisnim me gjuhën e NASA-s , vazhdimi i gjithçkaje është “Reverse Osmosis”. I përdorur fillimisht për të pastruar ujin në anije kozmike, në ditët e sotme sistemi “Reverse Osmosis” është përbërësi kryesor në prodhimin e pijeve. E kush më mirë sesa gjigandi […]