Bashkëbisedim me menaxherin e sektorit Ho-Re-Ca, Ergys Kaca për sfidat dhe zgjidhjet e këtyre sfidave nëpërmjet instalimit të sistemeve të filtrimit të ujit!

Flasim me ekspertët e ujit për një nga sektorët më të rëndësishëm Ho-Re-CA, sepse duke qënë gjithë kohën në kontakt të drejtpërdrejtë me menaxherët e hoteleve, restoranteve apo Bar Kafeve, kuptojmë se si perceptohet rëndësia e filtrimit të ujit në të tilla struktura. Bashkëbisedim me menaxherin e sektorit Ho-Re-Ca, Ergys Kaca për sfidat dhe zgjidhjet […]