Kapaciteti depërtues

20–25

m³/h

Kthimi

10–15

%

Maximum TDS

40

mg/L

Rrjedhje ndikuese

5

m³/h

Presioni operativ

800

bar

Konsumi i energjisë

100

kW

CODE: ECOMIXA25

FILTER MEDIA

Ecomix® A

Ecomix® A është një substancë komplekse filtri (media) me shumë komponentë për ujin me probleme.  Trajton variacionet sezonale në përbërjen e ujit.
Ujë i lehtë dhe i pastër me nuancë të kaltër falë kokrrizave filtruese Ecomix® A

Pikat kyçe

 • Ujë i lehtë i butë pa hekur, mangan dhe NOM.
 • Eliminon (Heq) shijen metalike të ujin.
 • Pakëson (Redukton) shijen dhe ngjyrën e ujit.
 • 5 vjet jetëgjatësi e besueshme shërbimi.
 • Zgjidhja efektive e 5 problemeve më të shpeshta lidhur me kualitetin e ujit e gjitha në 1 filtër.

Specifikimet

Substanca (Media) e filtrit e paketuar

Karakteristikat teknike

 • Temperatura maksimale e funksionimit – 40 °C
 • Shkalla e rrjedhës së shërbimit – 20-25 m/h
 • Shkalla e rrjedhjes së shpëlarjes – 10-15 m/h
 • Shpejtësia e rrjedhës së shëllirës (shpëlarje e ngadaltë) – 3,5 m/h
 • Thellësia minimale e shtratit – 500 mm
 • Thellësia e rekomanduar e shtratit – 800 mm
 • Freeboard ­– 40% ose më shumë ( hapsira midis substancës dhe shtratit të ujit)
 • Konsumi i kripës – 100 g/L media
 • Përqendrimi i shëllirës (kripës së ujit) – 8-10%
 • Konsumi i ujit për rigjenerim – nën 10 L/L
 • Kapaciteti shkëmbyes i joneve – 35 g CaCO3/L

Kërkesat ushqyese të ujit (furnizim)

 • Fortësia – 15 meq/L
 • Hekur – 15 mg/L
 • Mangan – 3 mg/L
 • Kërkesa kimike për oksigjen – 20 mg O2/L
 • Amonium – 4 mg/L
 • pH – 5-9
 • TDS maksimale – 4000 mg/L

FILTER MEDIA

Request form: Ecomix® A

Product*

ECOMIXA25

Ke pyetje? Na shkruaj këtu.
1