Ecomix® C

Ecomix® C është një substancë komplekse filtri (media) me shumë komponentë për ujin me probleme. Trajton variacionet sezonale në përbërjen e ujit. Ujë i lehtë, i butë dhe i pastër me nuancë në të kaltërt falë substancave filtruese Ecomix® C.

Ecomix® P

Ecomix® P është një substancë komplekse filtri (media) me shumë komponentë për ujin me probleme. Kërkon cilësi të qëndrueshme të ujit.

Ecomix® A

Ecomix® A është një substancë komplekse filtri (media) me shumë komponentë për ujin me probleme.  Trajton variacionet sezonale në përbërjen e ujit. Ujë i lehtë dhe i pastër me nuancë të kaltër falë kokrrizave filtruese Ecomix® A